Özel Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri

Doğum Öncesi ; Yetersiz beslenme, annenin geçirdiği enfeksiyonlar, ilaç kullanma, vitamin eksikliği, alerjiler

Doğum Sırasında ; Uzun ve zor doğum, plasenta ve göbek kordonu anormallikleri, doğum aletlerinin verdiği zararlar, beyin hasarı

Doğum Sonrasında ; Doğumdan sonra nefes almaya başlayıncaya kadar geçen sürenin uzunluğu, erken yaşta ateşli hastalık, başa hızlı darbe, tümör

Kalıtsal Bozukluklar; Ailelerde özel öğrenme bozukluğu olan başka kişilerinde olması,kan uyuşmazlığı

ÖZEL ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN ÇEŞİTLERİ

1) Disleksi ( Okuma Sorunları ) :
a) Disfonik disleksi : İşitsel kavrama ve ayırt etme becerilerinde bozukluk vardır. Dil ve sözlü ifadelerde güçlük çekerler.
b) Disidetik disleksi : Zihinde canlandırma yeteneği bozuktur. Harflerin sıralanışını karıştır, ters çevirir, günleri ayları sırayla söyleyemez.

2) Disgrafi ( Yazma Sorunları ) : P,D,B,C,H,Y,S,Z,U gibi harfleri yazarken karıştırır ve ters yazar. Bazı harfleri unutur bazılarını fazladan ekler.

3) Diskalkol ( Matematik Sorunları ) : Sayıları bozuk yazar, sıklıkla yer değiştirir, işlemleri bozuk sırada yapar, geometrik ilişkileri kavramada zorlanır, aritmetik sembolleri tanımada zorlanır.