Çağdaş uluslar arası standartlar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizi kuracak, her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile kendimizi sürekli ölçecek ve iyileştireceğiz.

Tüm paydaşlarımızın hak, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayabilmek ve vizyonumuza ulaşabilmek amacıyla;

• Özel gereksinimli bireyin ve ailesinin kurumsal ve toplumsal desteğe ihtiyacını özel yetiştirilmiş ekibimizle, özel hazırlanmış ortamlar ve özel hazırlanmış eğitim programları ile karşılamayı ,
• Çocukların ve ailelerin haklarını korumayı, haklarını kullanmaları için yol gösterici olmayı,
• Nitelikli personel sayısını arttırırken çalışanlarımızın yaptıkları işte en iyi olmalarını sağlamak için gerekli iç ve dış eğitim olanaklarını kullanmayı, yönetime katılımlarını destekleyen öneri ve ödül sistemi kurmayı,
• Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızla;
• Verdiğimiz hizmetin çeşitliliğini arttırmayı,
• Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılar oluşturarak yenilikleri takip etmeyi,
• Özel eğitim alanında çalışanlar ve özel gereksinimli çocuklar için kitaplar yazmayı,
• Çalışma alanımızda kullanılacak malzemeler için tasarımlar yapmayı,
• Öğrendiklerimizi paylaşmayı.
• Ülke çapında kendi alanımızdaki devlet politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmayı,
• Verdiğimiz hizmeti daha geniş bir tabana duyurmak ve bize ulaşılmasını sağlamak için tanıtım araçlarını kullanmayı,
• Kurumsallaşmayı başararak ve sürdürerek yerine getireceğiz.