Bedensel Engelli Eğitimleri

Anne karnında bebeğin gelişimi sırasında, doğum esnasında veya doğum sonrası dönemde meydana gelen problemlerden dolayı oluşan kalıcı hasarlar çocuklarda bedensel engellere neden olmaktadır.

Çocuk alanında fizyoterapi ve rehabilitasyonda en sık serebral palsi, spina bifida, kas hastalıkları, motor gelişim geriliğine neden olan hastalıklar (down sendromu, williams sendromu, rett sendromu, prader wili sendromu, otizm, çeşitli kromozom anomalileri vb), doğumsal pleksus felci, SSPE (subakut sklerozan parensefalit) gibi hastalık tabloları karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık tablolarına bedensel yetersizliklerin yanı sıra zeka, görme, işitme, konuşma ve çeşitli iç organ fonksiyon bozuklukları da eşlik edebilmektedir.

Tıbbi tanısı konan çocuk fizyoterapiste geldiğinde çocuğun öyküsü alınıp genel durumu, yapabildikleri ve yapabilecekleri değerlendirildikten sonra aileden beklentiler öğrenilir ve hedefler belirlenir.

Fizyoterapide öncelikle var olan beceriler korunarak normal gelişim basamakları refaransında ilerleme hedeflenir. Uygulamalar istemsiz kasları gevşetmek, zayıf kasları güçlendirmek, eklem kısıtlılıklarını engellemek, eklemlerde aktif hareketleri arttırmak, meydana gelebilecek deformasyonların önüne geçmek veya ilerlemesini engellemek, çocuğun fonksiyonel becerilerini en üst seviyeye çıkarmak gibi unsurlardan oluşmakta ve böylelikle günlük yaşamda bağımsızlığı sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Çocuk için gerekli olabilecek ortez (yardımcı cihaz) değerlendirmesi fizyoterapist tarafından yapılır, çocuğun ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde uygun hekime yönlendirme fizyoterapist tarafından yapılabilmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyonda başarıyı sağlayabilmede fizyoterapistin yanı sıra ailenin de katkısı, uygun görülen ev programının düzenli uygulanması ve önerilere uyulması oldukça önemlidir.

Fedakarlık ve sabır gerektiren bu yolda çocuk odaklı, uzmanlarla iş birliği içerisinde yılmadan ilerlendiği taktirde başarı bizimle olacaktır.