Zihinsel Engelli Eğitimleri

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK, 2002) engelliler ile ilgili verilerine göre; Türkiye nüfusunun %12,29’unun engelli; %0,48’lik oranının ise, zihinsel engelli olduğu görülmektedir. Bu oranlarla yaklaşık olarak her 100 kişiden 13’ünün engelli, her 200 kişiden birinin ise zihin yetersizliği olduğu görülmektedir. Ülke nüfusu göz önünde bulundurulduğunda bu oranın önemli ölçüde yüksek olduğu ortadadır. Ancak ülkemizde engelli bireylerin varlığı ve onların gereksinimleri, toplumun diğer bireyleri tarafından tam anlamıyla bilinmemektedir.

Genel olarak; engelli bireylerin varlığının toplum içerisinde fazla görülmemesi ve/veya engelli bireylerin toplumun normal kabul edilen bireylerinden ayrılan yönlerinin neler olduğunun tam olarak bilinmemesinden dolayı toplum içerisinde, engelli bireylerin kimler olduğu ve ihtiyaçlarının neler olabileceğine ilişkin bir bilinç istenilen düzeyde gelişmemiştir.

Salderay, 2010, s.220
Ülkemizin toplumsal yapısı göz önüne alındığında özel eğitime gereksinim duyan çocukların toplum tarafından yeterince tanındığı söylenemez. Hatta bu çocuklara ilişkin bazı gerçek dışı önyargı ve inançlar vardır. Bunların başında zihin yetersizliği olan çocuklar için hiçbir şeyin yapılamayacağı inancı gelmektedir (Özgür, 2013, s.7).

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN TANIMI

Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır.

Zihinsel engellilikte 3 temel özellik vardır:
1- Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altında olması.
2- Yaşadığı toplumdaki kendi yaş grubu ile kıyaslandığında toplumsal beceriler, sorumluluk, iletişim kurma, günlük beceriler ve kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriliğin olması.
3-18 yaşından önce başlaması ; Konuşma, dikkat, bellek, düşünme gibi zihinsel işlevlerde belirgin bozukluk görülmekte olup, özellikte bellekte ve dikkatte görülen bozukluk belirgindir. Zihin engelliğinde, zihinsel işlevlerdeki bozukluğa eşlik eden bir durum ise uyumsal davranışlardaki yetersizliktir. Uyumsal davranışlardaki yetersizlik, bireyin kendi yaşından ve kültür grubundan beklenen kişisel bağımsızlık ve sosyal sorumluluklarını yerine getirememesi olarak ele alınmaktadır.