İşitme Kaybının Sınıflandırılması

İletim Tipi İşitme Kaybı
Okul çağı çocuklarında en yaygın olarak görülen işitme kaybı tipidir. Kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak kemikçikleri ve kaslarında meydana gelen hastalıklar iletim tipi işitme kaybına neden olmaktadır.

Sensörinöral İşitme Kaybı
İşime kaybı koklea ve/veya daha sonrasındaki bölgeleri (işitme yolları, korteks vb.) içeriyorsa sensörinöral işitme kaybıdır.

Mikst (Karışık) Tip İşitme Kaybı
İletim ve sensörinöral işitme kayıplarının bir arada görülmesidir.

Santral İşitme Kaybı
Problem beynin korteks adı verilen bölgesindedir. İşitme kaybı olmayabilir, ancak konuşmayı ayırt etme becerisi ileri derecede bozulmuştur.

Fonksiyonel/Organik Olmayan İşitme Kaybı
Kişinin herhangi bir nedenle işitme kaybı var gibi davranması ya da gerçekten işitme kaybının olduğuna inanması ile ortaya çıkan durumdur. Bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. İşitme ile ilgili organların ( kulak, beyindeki işitme merkezi gibi ) belirtiler görülmemektedir.