EĞİTİMLERİMİZ
İşitme Engelli Eğitimleri
İşitme Engelli Eğitimleri İşitme Kaybı : Bireyin işitme duyarlılığının onun
gelişim, uyum özellikle de iletişimdeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir.
Maviz İzlenim
Mavi İzlenim İşitme Engeli Nedir? Nedenleri Nelerdir?
Mavi Ä°zlenim
Mavi İzlenim İşitme Engelli Çocukların Dil Gelişimini Engelleyen Faktörler
Mavi Ä°zlenim
Mavi Ä°zlenim İşitme Engellilerin Sınıflandırması
Mavi Ä°zlenim
Mavi İzlenim İşitme Engellilerin Eğitimi
Mavi Ä°zlenim
Mavi İzlenim İşitme Engellilerde Teknoloji
Mavi Ä°zlenim
Mavi İzlenim İşitme Engelliler Okulları
Maviz İzlenim
Zihinsel Engelli Eğitimleri
Zihinsel Engelli Eğitimleri Zihinsel işlevlerin yanısıra kavramsal,sosyal ve
pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren
kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır.
Maviz İzlenim
Bedensel Engelli Eğitimleri
Bedensel Engelli Eğitimleri Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas
ve eklemlerindeki özürlerinden dolayı normal eğitim-öğretim çalışmalarından yeterince yararlanamayan çocuklardır.
Maviz İzlenim
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm)
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm) Otizm ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik çeşididir. Doğuştan var olabildiği gibi üç yaşına kadar olan dönemde de ortaya çıkabilir.
Maviz İzlenim
Özel Öğrenme Güçlüğü
Özel Öğrenme Güçlüğü Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde yer alan, ancak öğrenme güçlüğü gösteren çocuklardır.
Maviz Ä°zlenim
Mavi Ä°zlenim Özel Öğrenme Güçlüğü ( Disleksi, Disleksia)
Mavi Ä°zlenim
Mavi Ä°zlenim Erken Belirtileri
Mavi Ä°zlenim
Mavi Ä°zlenim Aileye ve Öğretmene Öneriler
Mavi Ä°zlenim
Mavi Ä°zlenim Özel Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri
Maviz İzlenim
AİLEYE - ÖĞRETMENE ÖNERİLER
Mavi İzlenimAİLEYE ÖNERİLER
Özel Öğrenme Güçlüğü Aileye Öneriler1) Öğrencinin öğrenmesine ket vurabilecek uyaranların azaltılması ve çevreden arındırılması gerekmektedir. (Çocuğun ders çalıştığı odadaki parlak dikkat çekici uyaranların kaldırılması)

2) Çocuğa çalışma becerilerini kullanmasını sağlayıcı ev egzersizleri yaptırılması gerekir.(Günlük hazırlık ve temizlik işlerine katılma)

3) Özel öğrenme güçlüğü (disleksi, disleksia) gösteren çocuklar başarısızlık beklentisi yaşadıklarından onlara evde birtakım sorumluluklar verilip başarıları ödüllendirilmelidir.

4) Bu çocuklar için dikkat egzersizleri uygulanabilir. (Boncuk dizme)

5) Öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun olumsuz davranışlarını azaltmak için davranış değiştirme tekniklerinden yararlanılır. (Olumsuz davranışını ve söylediği olumsuz şeyleri önemsememek vb)

6) Öğrenme güçlüğü olan çocuk doktora götürülmeli fizyolojik problemi varsa tespit edilmelidir.

7) Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklarda görsel ve işitsel algılama problemi vardır. Bu çocukların görsel ve işitsel algı yeteneğini geliştirin.

Değerlendirme için çocuk psikologuna yada özel eğitim merkezlerine başvurabilirsiniz. Bunun için uygulanan testler mevcuttur. Sitemizde geniş bilgiye yer verilmektedir.

Görsel Algılama Becerilerini Geliştirme Yolları

Eşyaları sınıflandırma faaliyetleri; (eşyaların renklerine, büyüklüklerine, cinslerine göre kümeleme)

Ayırt etme faaliyetleri; bu çalışmalar resimler, geometrik şekiller ve desenli malzemeler kullanılır.

Hafıza oyunları: bu oyunlarda değişik tip eşyalar kullanarak bunların çocuğa neyi hatırlattığı veya bunları görünce ne hissettiği sorulur.

İşitsel Algılama Becerilerini Geliştirme Yolları
Gözlerini kapayarak hatırlatma oyunları oynatma ( El çırparak "ellerini kaç defa çırptım" diye sorunuz.)
Hatırlatma oyunları iki, üç veya dört etaplı olabilir. Mesela "mavi kitabı al, masanın üzerine koy."

Cümle tamamlama oyunları ("sirkte neler işittin? İlk defa ne işittin ve sonra işittiğin neydi?"

Tanıma, ayırma ve lokalizasyon (geldiği yeri belirleme) faaliyetleri; su sesi, kapı sesi(çarpma şeklinde) köpek havlaması, kedi miyavlaması gibi her gün her yerde duyulabilen sesleri kullanarak "bu sesleri tanıyabiliyor musun?" "hangi seslerin aynı ve hangilerinin ayrı olduğunu" "bu seslerin hangi taraftan geldiğini" söyle bakalım.

Mavi İzlenimÖĞRETMENE ÖNERİLER
1) Bu çocuklara çalışma becerilerini kullanmayı geliştirici ev egzersizleri verilmelidir.(Ders tekrarı yapması)

2) Sınıfta kullanılan komutlar basit, kısa ve net olmalıdır.

3) Özel Öğrenme güçlüğü ( disleksi, disleksia) gösteren çocukların işitsel ve görsel uyaranları bellekte tutabilmeleri söze dayalı materyalleri hatırlamaları güç olduğundan aileyle diyaloga geçip, evde derslere ilişkin soru-cevap tarzında zihin egzersizleri yaptırılabilir.

4) Görsel algılama problemi olan özel öğrenme güçlüğü ( disleksi, disleksia) olan çocuk, harfleri kopya edemeyebilir. Bazı geometrik şekilleri birbirinden ayırt edemeyebilir.
Bu çocukları eğitim faaliyetlerine katılmaya teşvik edin.

5) Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda işitsel algılama problemlerine normal çocuklardan daha fazla rastlanmaktadır.
İşitsel algılama problemi olan çocuklar, kapı ziliyle telefon zilinin sesini ayırt edemeyebilir.
Bu duruma dikkat edilmelidir.

6) Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar başarısızlık beklentisi yaşadıklarından, onlara sınıfta söz hakkı verilmeli, derse katılımları sağlanmalı ve başarıları ödüllendirilmelidir.
Başarısızlığın üstesinden gelmeye hizmet edecek stratejilerin çocuğa kazındırılması gerekmektedir.

7) Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar hoşa gitmeyen bir davranış gösterdiğinde, o davranışı ortadan kaldırmak için, davranış değiştirme yaklaşımına yer verilmelidir.
Bulunan yere, zamana, ortama uygun olmayan şekilde söz yakut davranışta bulunan kişinin, bu tür davranış ve sözlerini görmezden gelerek, onun bu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması faydalı olacaktır.

8) Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar, duygusal bozukluk gösteren çocukların davranış özelliklerini göstermektedir.
Özel öğrenme güçlüğü olan çocuk çoğu zaman mutsuzdur. Kendini değerlendirmesi olumlu değildir.
Sınıftaki çocukların kiminle oynadığı araştırıldığın da genellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görmezlikten gelindiği belirtilmektedir.
Bu çocuklar arkadaşlarına olumsuz şeyler söyleme eğilimindedirler.

9) Öğretmen, özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun hiperaktif olduğunu anlarsa sınıf içinde ortam düzenlemesine gidebilir. Öğrenciyi duvardan tarafa oturtarak ve sırasında yer alabilecek dikkat dağıtıcı unsurları ayıklayarak bu tip davranışları azaltabilir. Ancak bu tür düzenlemeler yapılırken, çocukla konuşularak yapılanların, cezalandırma için yapamadığı anlatılmalıdır.

10) Özel öğrenme güçlüğü olan çocuğun, herhangi bir eyleme girişmeden önce düşünmesi sağlanmalıdır. Burada amaç; öğrencinin kendisinin kullanabileceği stratejileri sağlayarak kendine yeterli ve bağımsızlığını kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
Okuduğunu anlamayı arttırmak için kendi kendini sorgulama tekniğiyle öğrenciyi destekleyen taktirler kazandırabilir. İlk olarak öğrenci kendisine "bu parçaya neden çalışıyorum" sorusunu sormak, ana fikirlerini bulup altlarına işaretleme, ana fikirlere ilişkin soru düşünüp yazma, soruya ve yanıtlarına tekrar bakıp, nasıl daha fazla bilgi sağlanabileceğini gösterilmelidir.

11) Özel öğrenme güçlüklerinin oluşmasını artıran ve özel öğrenme güçlüğü olan çocukların, yararı olmayan öğretmen tipi, tüm çocukların aynı şekilde öğrendiğini ve başarılı öğretim tekniğini sadece kendisinin bildiğine inanan ve bir tek öğretme sürecine yer veren öğretmendir.
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
Bu site içinde yeralan bütün görsel ve metinsel dokümanlar Mavi İzlenim'e aittir. Her hakkı saklıdır 2011 ©
Gizlilik | Kullanım Şartları | Site Haritası
Marjin.Net