EĞİTİMLERİMİZ
İşitme Engelli Eğitimleri
İşitme Engelli Eğitimleri İşitme Kaybı : Bireyin işitme duyarlılığının onun
gelişim, uyum özellikle de iletişimdeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir.
Maviz İzlenim
Mavi İzlenim İşitme Engeli Nedir? Nedenleri Nelerdir?
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim İşitme Engelli Çocukların Dil Gelişimini Engelleyen Faktörler
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim İşitme Engellilerin Sınıflandırması
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim İşitme Engellilerin Eğitimi
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim İşitme Engellilerde Teknoloji
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim İşitme Engelliler Okulları
Maviz İzlenim
Zihinsel Engelli Eğitimleri
Zihinsel Engelli Eğitimleri Zihinsel işlevlerin yanısıra kavramsal,sosyal ve
pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren
kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır.
Maviz İzlenim
Bedensel Engelli Eğitimleri
Bedensel Engelli Eğitimleri Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas
ve eklemlerindeki özürlerinden dolayı normal eğitim-öğretim çalışmalarından yeterince yararlanamayan çocuklardır.
Maviz İzlenim
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm)
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm) Otizm ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik çeşididir. Doğuştan var olabildiği gibi üç yaşına kadar olan dönemde de ortaya çıkabilir.
Maviz İzlenim
Özel Öğrenme Güçlüğü
Özel Öğrenme Güçlüğü Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde yer alan, ancak öğrenme güçlüğü gösteren çocuklardır.
Maviz İzlenim
Mavi İzlenim Özel Öğrenme Güçlüğü ( Disleksi, Disleksia)
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim Erken Belirtileri
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim Aileye ve Öğretmene Öneriler
Mavi İzlenim
Mavi İzlenim Özel Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri
Maviz İzlenim
ZİHİNSEL ENGELLİ EĞİTİMLERİ
Zihinsel Engelli EğitimleriZihinsel işlevlerin yanısıra kavramsal,sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır. Zihin engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasiteleri sınırlıdır. Günlük yaşamın gerekleriyle baş etmekte, başkalarının davranışlarını doğru yorumlamakta ve kendilerinden beklenen sosyal sorumlulukları göstermekte zorluk çekebilirler.

Mavi İzlenim ZİHİN ENGELİNİN NEDENLERİ
• Dış Etmenler : Beslenme eksiklikleri, çevresel faktörler,
zehirlenmeler, hamilelikte kullanılan ilaçlar, zor ve uzun doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, doğum sonrası merkezi sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar, prematüre doğum,

• Genetik faktörler : Kromozom anomalleri.

Mavi İzlenim ZİHİNSEL ENGELİNİN SINIFLANDIRILMASI
• Zihinsel öğrenme güçlüğü, hafif, orta ağır ve çok ağır olarak sınıflandırılmaktadır.

• Hafif derecede zihinsel engele sahip olan çocuklar eğitsel sınıflandırmaya göre ''Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuk'' olarak isimlendirilmektedir. Eğitilebilir zihinsel engelli çocuk zeka gelişimi normalin altında olan ve bu nedenle normal ilköğretim programından tam olarak yararlanamayan çocuktur. Bu çocuklar ilköğretim düzeyinde kısmen veya tamamen destek alabilirlerse mesleki yeterlilik kazanabilirler.

• Orta derecede zihinsel engeli olan çocuklar, ''Öğretilebilir Zihisel Engelli Çocuk'' olarak adlandırılmaktadırlar ve okul çağında sosyal ve günlük yaşam becerileri konularında eğitim alabilirler.

• Ağır derecede zeka engeli olan çocukların okul öncesi dönemde motor becerileri zayıf ve sözel iletişimi oldukça zayıftır. Temizlik özbakım becerilerinde başkalarının yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak eğitimle bazı basit işleri kontrol altına alabilirler.

• Çok ağır zeka engeline sahip olan çocukların çoğunda birden fazla engel görülmektedir. Tek sözcükle anlatabildikleri sınırlı ifadeleri vardır. Bu çocuklar için tam bir destek gerekmektedir.

Mavi İzlenim ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
Zihinsel engelli çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklarla aynı gelişimsel aşamalarda ilerlemelerine rağmen onları daha geriden izlemekte ve tam gelişim gösterememektedirler. Konuşmaları ve gelişimleri yaşıtlarına göre daha yavaş olmaktadır.

Güç, dayanıklılık, çeviklik, denge, koşu, esneklik ve hız gerektiren beceriler yönünden daha zayıftırlar.Bellek ve dikkat süreleri yetersizdir. Daha fazla dikkat ve uyarılmaya ihtiyaçları vardır. Somut kavramları sık tekrarla öğrenebilmektedirler. Soyut kavramları öğrenmeleri ise çok güç ve uzun zaman almaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
Bu site içinde yeralan bütün görsel ve metinsel dokümanlar Mavi İzlenim'e aittir. Her hakkı saklıdır 2011 ©
Gizlilik | Kullanım Şartları | Site Haritası
Marjin.Net